01.07.2021

Miten voin saada rahoitusta yritykseni kehittämiseen ja kasvuun?

Yrityksen toiminnan kehittäminen vaatii resursseja. Monelle uuden yrityksen perustajalle pankki ja Finnveran takaama laina ovat tuttuja rahoitusmuotoja. Suomen Yrittäjien, Finnveran ja Työ- ja elinkeinoministeriön tekemän Pk-yritysbarometrin mukaan lähes 80%:lle suomalaisista pk-yrityksistä pankki on ensisijainen rahoittaja. Yritysten käytettävissä on kuitenkin myös useita muita rahoitusinstrumentteja, joiden avulla yritys voi kerätä resurssit liiketoiminnan kehittämiseen. Oma havaintomme kuitenkin on, että näistä rahoitus- ja tukimuodoista ei aina tiedetä riittävästi. Tässä artikkelissa kerromme tärkeimmistä työkaluista, joilla yritys voi saada lisää resursseja liiketoiminnan kehittämiseen.
Kuva tulossa

Kehitysrahoitusta mietittäessä on syytä pitää mielessä pari tosiasiaa. Liiketoiminnan kehittämiseen saatavilla oleva rahoitus on aina harkinnanvaraista, ei automaattista rahoitusta. Siksi yrityksellä tulee olla hyvä ja selkeä suunnitelma siitä, miten ja millä keinoin liiketoimintaa voidaan kehittää. Liiketoimintasuunnitelma tulee olla siis laadittuna ja lisäksi tarvitaan projektisuunnitelma kehityshankkeelle. Lisäksi useimmat tukimuodot eivät ole 100% tukea, vaan niihin vaaditaan myös yrityksen omarahoitusosuus. Omarahoitus voi olla yrityksen tulorahoitusta, laina tai sijoitus. Yritykselle myönnettävän tuen osuus vaihtelevat tukimuodon mukaan. 

Koronapandemian myötä valtion yrityksille jakamat tuet tulivat varmasti tietoon kaikille. Business Finlandin ja ELY-keskusten kautta jaettiin yrityksille yhteensä yli 1,3 miljardia euroa tukirahoitusta yritysten kehittämishankkeisiin tässä vaikeassa tilanteessa. Lisäksi Valtionkonttori on jakanut tämän jälkeen yrityksille merkittävän määrän kustannustukea. 

Valtiolta saatavissa oleva rahoitus ei suinkaan rajoitu kriisinajan tukeen, vaan yritykset voivat saada Business Finlandista ja ELY-keskuksista merkittävää tukea kehitysprojekteihin, kasvuun sekä kansainvälistymiseen. On kuitenkin muistettava, ettei yritysten tukirahoitus ole tarkoitettu yrityksen pelastamiseen taloudellisesta ahdingosta (em. koronatukia lukuunottamatta), vaan niiden tarkoitus on auttaa yrityksiä kehittymään ja kasvamaan.

Business Finland (entinen Tekes) on valtion omistama osakeyhtiö,  joka tukee lainoin ja avustuksin erityisesti pieniä ja keskisuuria, innovatiivisia yrityksiä, jotka tähtäävät kasvuun ja kansainvälistymiseen. Jos yritykselläsi on siis uusi tuote- tai palveluidea ja kiinnostusta lähteä sen avulla kansainvälisille markkinoille, on Business Finland potentiaalinen rahoittajasi. Kannattaa tosin ottaa huomioon, että Business Finlandin rahoitus on hyvin voimakkaasti kilpailtua ja Business Finland asettaa tiukat kriteerit yritykselle kansainvälistymisen, yrityksen resurssien riittävyyden ja osaamisen osalta. Tästä linkistä voit lukea lisää Business Finland rahoituksesta.

Mikäli yrityksesi on vasta suunnittelemassa kansainvälistymistä, on Business Finlandin myöntämä Innovaatioseteli hyvä apu idean eteenpäinviemiseksi ja ulkopuolisen osaamisen hankkimiseksi. Innovaatiosetelin arvo on 6200 € (5000 € + alv). Yrityksen omarahoitusosuus on 1000 € + alv. Innovaatiosetelillä yritys saa siis 4000 € avustuksen ulkopuolisen osaamisen ostamiseen kansainväistymiseen tähtäävässä kehitysprojektissa. 

Kriteerit innovaatiosetelin myöntämiselle:

Yrityksen on oltava mikro- tai pk-yritys 

Yritysmuoto ei saa olla toiminimi tai maaseutuyhtymä. Myöskään yhdistykset, säätiöt tai julkiset voittoa tavoittelemattomat organisaatiot eivät voi hakea Innovaatioseteliä

Yritystoiminnan täytyy olla päätoimista

Yrityksellä ei saa olla ilmoituspuutteita, verovelkaa eikä ulosottovelkaa. Asiakastiedon Alfa-rating arvon on oltava vähintään A

Setelillä hankittava asiantuntijapalvelun tulee olla yrityksen kannalta uutta osaamista, eikä palvelua saa hankkia intressiyritykseltä

Yritys ei myöskään saa olla jo mukana Business Finalndin muissa rahoitusmuodoissa eikä yrityksen de minimis -kiintiö saa ylittyä (200 000 € saatua tukea kahden viime vuoden aikana)

ELY-keskukset ja Leader-ryhmät tukevat myös yritysten kasvua ja kehittymistä. Käytännössä nämä organisaatiot jakavat samaa rahoituspottia, mutta työnjakona on, että Leader-ryhmät keskittyvät palvelemaan maaseudun mikro- ja pk-yrityksiä. 

Perustamisvaiheessa oleva yritys voi saada Perustamistukea voidaan myöntää 5 000–35 000 € tai uuden liiketoiminnan tuotteen tai palvelun kokeiluun 2000–10 000 €. Tähän tukeen ei vaadita yrityksen omarahoitusosuutta. Tukea haetaan ELY:n sähköisen asiointipalvelun ja Ruokaviraston Hyrrä-palvelun kautta. Tukea haettaessa on huolehdittava siitä, että yrityksen liiketoimintasuunnitelma ja tuella rahoitettavien toimenpiteiden toteuttamiseen liittyvä toimenpidesuunnitelma ovat kunnossa. 

Perustamisvaiheen ohittaneet kasvavat ja kehittyvät yritykset voivat hakea ELY-keskukselta Yrityksen kehittämisavustusta olemassa olevan liiketoiminnan kehittämiseen tai uuden liiketoiminnan luomiseen. Hankkeeseen sisältyvien kehittämistoimenpiteiden tukiosuus on 50 % ja investointien tuki on 10-35%. On huomioitavaa, että haettaessa kehittämisavustusta hakemukseen tulee liittää jo tarjoukset ostopalvelujen tai hankintojen tarjoajalta. 

Tässä olivat keskeisimmät julkisen sektorin tarjoamat yritysten rahoituspalvelut. Lisäksi on olemassa suuri joukko erilaisia yksityisiä rahoituspalveluja, joiden käyttöä on syytä arvioida ja valita tarvittaessa parhaiten tilanteeseen sopiva. 

Rahoituksen hakeminen on aina aikaa vievä prosessi, johon syytä paneutua huolella. Apua saa ja sitä kannattaa pyytää. Hyvän liikeidean syntymistä tai yrityksen kasvua ei kannata lykätä kassan tai tulorahoituksen pienuuden vuoksi.

Mika
Tonder
Perustaja, Strategi